• تماس:02636655746
  • همراه : 09126657002 ایمیل: novinsanat_laser@yahoo.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

About

پيشينه برش ليزر نوين صنعت


شركت نوين ليزر از سال 1389 تا بحال آغاز به كار كرده و تا بحال خدمات شاياني در زمينه ليزر انجام داده است

پانچ

آمادا

دستگاه پانچ

ليزر

آمادا

دستگاه برش ليزر آمادا

دستگاه برك و خم

خم كاري و جوشكاري

خدمات خمكاري و جوشكاري و برك break  ورق

رنگ كوره اي

الكترواستاتيك

داراي خط رنگ كانواير ، كوره اي و الكترو استاتيك

Customer Says